© 2018 UNIZO Mechelen  

De Mechelse Troef-awards

De awards die worden uitgereikt tijdens de Mechelse Troef worden gemaakt door Sjarabang.

Sjarabang is een inclusief creatief atelier waar KUNST-EN CULTUURPARTICIPATIE  van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking bevorderd wordt, zowel op een actieve als een passieve manier. Bij Sjarabang zien ze kunst als een perfect middel tot ontmoeting: van mensen met en zonder beperking, van mensen van alle leeftijden, met verschillende huidskleuren en diverse sociale achtergronden.  Sjarabang wil zo zijn steentje bijdragen tot een verdraagzame en open samenleving waar iedereen zich thuis voelt. INCLUSIE is voor Sjarabang dan ook een cruciaal begrip. We streven naar een gezonde mix van mensen met en zonder beperking in onze deelnemers, vrijwilligers en lesgevers.

Het team van UNIZO en Mechelen MeeMaken zag daarom in Sjarabang de ideale partner voor het ontwerpen van deze unieke award en is blij dat ze op deze manier ook positief hun steentje kunnen bijdragen tot deze schitterende werking.

www.sjarabangvzw.be

Enkele foto's van de awards in wording...